Naši partneri

SAMO NAJBOLJI MOGU BITI ABARTH

Partnere odabiremo s jednakom pažnjom s kojom tuniramo svaki Abarth. Zato samo marke koje dijele naše vrijednosti, strast za utrkama i odlučnost da postignu sve i svladaju sve izazove mogu ući u naše „radionice”.